Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Salverderweg in Franeker 8801 PT

Salverderweg

8801 PT Franeker
Koopsom € 3.995,- k.k.
Te koop
Bel of mail ons
0517-393931

Omschrijving

Unieke aanbieding!!

In het landelijk gebied tussen Franeker en Zweins wordt ten zuiden van de Salverderweg, tegenover de boerderij Salverderweg 69, in erfpacht uit gegeven deze royale bouwkavel van 1.995 m2.

Het betreft een bouwkavel voor de bouw van één vrijstaande woning.
Toegang tot de kavel wordt verkregen via een recht van weg over het reeds nieuw aangelegde...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Bouwgrond
Lees meer

Omschrijving

Unieke aanbieding!!

In het landelijk gebied tussen Franeker en Zweins wordt ten zuiden van de Salverderweg, tegenover de boerderij Salverderweg 69, in erfpacht uit gegeven deze royale bouwkavel van 1.995 m2.

Het betreft een bouwkavel voor de bouw van één vrijstaande woning.
Toegang tot de kavel wordt verkregen via een recht van weg over het reeds nieuw aangelegde bestaande pad met dam van en naar de Salverderweg.

In het vigerend bestemmingsplan Buitengebied 2013 als vastgesteld op 26 juni 2015 is de kavel bestemd als “wonen-2” hetgeen inhoud dat hier een woning gebouwd mag worden als volgt:
- Oppervlakte hoofdgebouw ten hoogste 200 m2
- Goothoogte woonhuis maximaal 4,00 m1
- Dakhelling woning minimaal 30 en maximaal 60 graden
- Bouwhoogte woonhuis ten hoogste 9,00 m1
- Gezamenlijk oppervlak aan en bijgebouwen 100 m2
- Er moet 75 m1 afstand zijn tot de veestal van nr. 69.

De uitgifte in erfpacht geschiedt voor 50 jaar tegen een aanvangscanon van € 3.995,= per jaar, te betalen in twee termijnen van elk een halfjaar welke canon om de vijf jaar wordt geïndexeerd (CPI alle huishoudens 2015 = 100).
Betaling van de canon vanaf het moment bouwvergunning.

Aangaande inrichting, bouwvlak, beplantingsvoorwaarden etc. zijn er diverse regelingen op deze bouwkavel van toepassing die allen als bijlage integrerend onderdeel uitmaken van deze aanbieding en als zodanig ook integrerend onderdeel van de koopovereenkomst zullen zijn zoals:
- Erf inpassingsplan gemeente Franekeradeel d.d 29-04-2013
- Beplantingsplan met bijbehorende begroting
- Afschrift bestemmingsplan buitengebied d.d. 26 juni 2015
- Afschrift koopovereenkomst erfpachtrecht
- Afschrift overeenkomst gemeente Franekeradeel Stichting IJsselvliet

De navolgende bepalingen worden expliciet als bijzondere bepalingen opgenomen in de koopovereenkomst:

1. In de notariële akte vestiging recht van erfpacht zal een erfdienstbaarheid worden opgenomen inhoudende een onbezwaard recht van weg op de minst bezwarende wijze ten dienste van de bouwkavel en ten laste van het bij de eigenaar verblijvende perceel 946, over het thans bestaande beton pad met dam van en naar de openbare weg (Salverderweg). Waarbij opgenomen dat het zowel de eigenaar en de erfpachter alsmede overige gebruikers van deze dam en het beton pad niet toegestaan zal zijn op de dam of het pad voorwerpen te plaatsen, te parkeren of hekken te plaatsen waardoor de vrije doorgang ten aller tijde wordt gewaarborgd.
2. Onlosmakelijk onderdeel van deze overeenkomst is de situatietekening waarop de bouwkavel is aangegeven alsmede de overeenkomst tussen de eigenaar en de gemeente Franekeradeel d.d. resp. 25 en 21 januari 2014. Het is erfpachter bekend dat invulling van de bouwkavel aan regels en voorwaarden (als genoemd in voornoemde overeenkomst) zijn verbonden waarvan tevens onderdeel uit maakt het beplantingsplan als opgesteld door de gemeente Franekeradeel. Erfpachter verplicht zich zorg te dragen voor invulling van dit beplantingsplan en naleving van de bepalingen uit de overeenkomst met de gemeente.
3. Het is erfpachter bekend dat een gedeelte van het perceel is bestempeld als voormalige stortplaats waardoor een gedeelte van het perceel vanuit milieutechnisch oogpunt slechts beperkt bruikbaar zal zijn. Voor de bouw van de woning zal er ter verkrijging van een bouwvergunning/ omgevingsvergunning nog een nader bodem/ grondwater/ asbestonderzoek worden uitgevoerd. De kosten voor dit bodem/ grondwater/ asbestonderzoek zijn voor rekening van de eigenaar. De eigenaar zal opdracht tot dit onderzoek geven voorafgaand aan de notariële overdracht van het erfpachtrecht. Indien uit het door eigenaar te laten uitvoeren bodem/ grondwater/ asbest onderzoek blijkt dat het gekochte niet of niet zonder voorafgaande sanering gebruikt kan worden als bouwkavel ten behoeve van een woonhuis heeft erfpachter het recht deze overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan middels aangetekend schrijven met bericht van ontvangst te geschieden. Tenzij partijen alsdan nader overeenkomen dat eventuele saneringskosten voor rekening en risico van de eigenaar zullen komen.
4. Partijen komen overeen elkaar daar waar mogelijk te zullen ondersteunen ter verkrijging van de benodigde vergunningen ter realisatie van de te bouwen woning met garage/ berging waarbij gesteld dat alle kosten hiertoe voor rekening en risico van erfpachter zijn.


Voor nadere informatie kunt u contact op nemen. Gunning vindt plaats op grond van gedegenheid van het gewenste bouwplan.
Overdracht Status Beschikbaar Koopsom € 3.995,- kosten koper Aanvaarding Direct Bouwvorm Soort object Bouwgrond Bouwvorm N.v.t. Bouwgrond Ja Ligging Aan rustige weg, vrij uitzicht, open ligging, buiten bebouwde kom en landelijk gelegen Indeling Perceeloppervlakte 1995 m² Kadasteroppervlakte 1995 m² Kadastrale gegevens Gemeente Franeker Sectie F Perceelnummer 947 Oppervlakte 1995 m² Eigendomssituatie Erfpacht Lasten € 3.995,- per jaar

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Doorsturen

Deze woning wordt doorgestuurd naar de door u opgegeven gegevens.