De Waard Makelaars en taxateurs B.V.

Hertog van Saxenlaan 80
8802 PP Franeker
Tel: 0517-393931
info@waard.nl
Harlingerweg 54 a, 8801 PD Franeker Vraagprijs € 225.000,- k.k.
Harlingerweg 54 A in Franeker 8801 PD

Omschrijving

Ten westen van het stadscentrum van Franeker, gelegen aan de verbindingsweg Franeker / Harlingen staat deze woonboerderij genaamd “De Uithof” op 1.195 m2 eigen grond.

De woonboerderij heeft tot voor kort ten dienste gestaan aan zorgverlening door de GGZ. Inzake de verkoop gelden een aantal stringente verkoopvoorwaarden zoals hierna opgenomen in de verkoopbrochure welke 1:1 worden overgenomen in de koopovereenkomst en leveringsakte.

Het oorspronkelijk bouwjaar dateert uit ca. 1919, maar het geheel is door de jaren heen steeds verbouwd. De algehele staat van onderhoud is voldoende, echter intern zal er (afhankelijk van de persoonlijke eisen) het e.e.a. moeten worden verbouwd.

Het geheel is/wordt aangesloten op eigen zelfstandige aansluitingen t.b.v. aardgas, elektra en water. (De aansluiting op water wordt nog verzorgd door verkoper GGZ).
Er is overwegend dubbel glas en de verwarming vindt plaats via radiatoren aangesloten op een HR-combiketel welke in eigendom is.

Indeling: entree, hal, toilet, kantoor/ kamer, woonkamer, gesloten keuken, bijkeuken, kast, achterhuis met aan weeszijden een drietal slaapkamers (dus in totaal zes), doucheruimte.

Verdieping: overloop, toilet, 2 slaapkamers.

Voorwaarden en bepalingen inzake de verkoop:

* Het is koper bekend dat de woning niet bereikbaar is met de auto en dat koper bij aankoop geen recht van weg / c.q. pad verkrijgt over het eigendom van verkoper GGZ Friesland. De gemeente Waadhoeke heeft de Harlingerweg aangewezen als gebiedsontsluitingsweg waarop het thans niet is toegestaan een (extra) uitrit aan te leggen. De bestaande uitrit ten behoeve van voetgangers en fietsers (als gelegen ten zuidwesten van de woning) blijft gehandhaafd en dient ter ontsluiting.

* Verkoper verleent aan de koper gedurende een periode van zes maanden na de juridische levering toestemming om het verkochte op de minst bezwarende wijze met de auto te bereiken t.b.v. verbouw- en verhuiswerkzaamheden over het thans bestaande pad in eigendom van de GGZ, als gelegen ten westen van het verkochte van en naar de openbare weg, Harlingerweg.
Het is absoluut verboden om op dit pad te parkeren en/of goederen te plaatsen en koper dient een vrije doorgang over dit pad te borgen. Indien koper hiertoe in gebreke blijft is de GGZ gerechtigd dit tijdelijke gebruik per direct te beëindigen.

* In de akte van levering zal door de notaris een kwalitatieve verplichting worden opgenomen dat koper en/of diens rechtverkrijgende het verkochte uitsluitend mogen gebruiken als woning voor eigen bewoning. Het is koper en/of diens rechtverkrijgende uitdrukkelijk niet toegestaan het gekochte anders te bestemmen c.q. te gebruiken dan als woning voor eigen bewoning, waarbij gebruik ten behoeve van logies, bedrijfsactiviteiten, zorg etc. uitdrukkelijk is/wordt verboden.

* Het is koper bekend dat de zuidelijke kadastrale erfgrens loopt in het verlengde van het hart van de naastgelegen sloot hetgeen betekent dat de ter plaatse aanwezige ligusterhaag ruim op grond van de gemeente staat en derhalve niet tot het verkochte behoort.

Het is koper bekend dat de noordelijke erfgrens wordt gevormd door het thans bestaande hekwerk met gaas welk hekwerk in eigendom is van verkoper en derhalve niet tot het verkochte behoort.

Het is koper bekend dat de westelijke erfgrens langs het bestaande asfalt pad loopt.
Dit betekent dat het gedeelte van het pad welke langs de woning loopt tot het verkochte behoort. De notaris, welke belast wordt met de juridische overdracht, zal in de akte van eigendom een erfdienstbaarheid op nemen als volgt;
'Ten aanzien van het bestaande pad als gelegen aan de westzijde van het verkochte komen partijen overeen dat verkoper en/of diens rechtsopvolgers met betrekking tot dit pad een erfdienstbaarheid verkrijgen van koper en/of diens rechtsopvolgers inhoudende een recht van weg om met elk type vervoer dus ook elke vorm van gemotoriseerd verkeer van dit pad gebruik te maken. Koper en/of diens rechtsopvolgers garanderen verkoper en/of diens rechtsopvolgers ten aller tijde een vrij en onbezwaard overpad en partijen mogen nimmer dit pad afzetten, belemmeren middels hekwerken en het is niet toegestaan op dit pad te parkeren en of goederen op te slaan.
Verkoper en/of diens rechtsopvolgers hebben het recht tot het hebben en instant houden van eventuele kabels en of leidingen welke door dit bestaande pad lopen.
Koper en/of diens rechtsopvolgers verplicht zich tot het instant houden en onderhouden van dit pad op basis van gelijkheid van kwaliteit, afwerking en profiel aan het overig aanliggende pad.'
Alle vorenstaande bepalingen zullen door de notaris als kwalitatieve verlichting c.q. erfdienstbaarheid worden opgenomen in de akte van levering met een boetebepaling bij overtreding ten bedrage van € 50.000,= per overtreding onverminderd het recht op het verhaal van boeten en of schaden hoe ook genaamd.

* De woning/ het verkochte wordt afgeleverd “As it Is” hetgeen betekent wat men ziet is wat men krijgt. Hieromtrent zal het navolgende artikel in de koopovereenkomst worden opgenomen;

'Het is koper bekend dat de onroerende zaak Harlingerweg 54 A Franeker meer dan 35 jaar oud is en dat de onroerende zaak (gedeeltelijk) gerenoveerd moet worden. Gezien het feit dat de onroerende zaak (gedeeltelijk) gerenoveerd moet worden wil verkoper geen enkele aansprakelijk aanvaarden met betrekking tot zichtbare en onzichtbare c.q. verborgen gebreken. Hieronder vallen eveneens zichtbare en onzichtbare c.q. verborgen gebreken die het gevolg zijn van het niet bouwen conform de bouwvoorschriften c.q. bouwvergunningen c.q. bestemmingsplanbepalingen e.d. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen om bovenstaande model tekst van artikel 6.3 door te halen. Dit betekent dat als de onroerende zaak bij de eigendomsoverdracht niet de feitelijke eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik als woonhuis, dit voor rekening en risico van koper komt. Met andere woorden: koper koopt de onroerende zaak "as it is". Bij het vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden. Koper is in de gelegenheid gesteld om de onroerende zaak bouwkundig (te laten) onderzoeken'.

* De woning zit nog aangesloten op de riolering van de GGZ. Thans lopen er aanvragen tot het aansluiten op het gemeentelijk riool. Bij de verkoop wordt uitgegaan dat het object nog zal worden voorzien van een aansluiting op het gemeentelijk riool. Koper dient er rekening mee te houden dat hieromtrent enige graafwerkzaamheden in het perceel dienen plaats te vinden. Indien het te verkopen object niet kan / zal worden aangesloten op het gemeentelijk riool dan zal koper een jaarlijkse vergoeding aan GGZ moeten betalen tot gebruik van dit riool welke vergoeding gelijk is aan een door de gemeente berekende rioolaansluiting particulieren. Koper dient alsdan ook zelf bestaande pompput en pompen zoals deze thans op het erf aanwezig zijn te onderhouden.

* Verkoop door verkoper vindt plaats onder voorbehoud goedkeuring van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht GGZ, College Sanering Zorginstellingen, Bank Nederlandse Gemeenten en Waarborgfonds voor de Zorg. In de koopovereenkomst wordt ten behoeve van verkoper een ontbindende voorwaarde opgenomen dat verkoper de koopovereenkomst kan ontbinden indien een van voornoemde organisaties haar goedkeuring tot verkoop aan koper onthoudt.

Aflevering en betaling in overleg met als richtlijn maart 2019. Voor deze verkoop is de projectnotaris Jelsma Koelma notarissen te Franeker, Mr. Th. Koelma.
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 225.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Eengezinswoning Type woning Vrijstaande woning Kwaliteit woning Eenvoudig Subtype woning Niet-repeterend permanent Bouwperiode 1906-1930 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan drukke weg en open ligging Indeling Woonoppervlakte 252 m² Perceeloppervlakte 1195 m² Externe bergruimte 17 m² Inhoud 1019 m³ Aantal kamers 10 Aantal slaapkamers 8 Aantal woonlagen 2 woonlagen Energie Energieklasse G Energie einddatum 14-03-2028 Isolatie Dubbel glas en gedeeltelijk dubbel glas Verwarming C.V.-Ketel C.V.-Ketel Gas Combiketel, Eigendom Buitenruimte Tuin Tuin rondom Hoofdtuin Tuin rondom Kwaliteit tuin Aan te leggen Bergruimte Schuur / Berging Vrijstaand steen Dak Soort dak Schilddak Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Kluswoning Onderhoud binnen Redelijk Onderhoud buiten Redelijk tot goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Kadastrale gegevens Gemeente franeker Sectie b Perceelnummer 5660 Oppervlakte 1195 m² Eigendomssituatie Volle eigendom