Mijn favorieten

Taxaties

Vanuit de geldverstrekkende instanties wordt er steeds kritischer gekeken naar de inhoudelijke vakkennis die de taxateur heeft. Elke gecertificeerde taxateur dient zich permanent te scholen in zijn vakbekwaamheid. Voor elke vakdiscipline (Wonen-MKB, Bedrijfsvastgoed en Agrarisch Vastgoed) dient hij zich steeds opnieuw te certificeren. Een taxateur mag dus uitsluitend datgene taxeren, waarvoor hij de juiste papieren heeft behaald. 

De Waard Makelaars & Taxateurs is in de meest brede zin gecertificeerd en mag en kan dus álle onroerende zaken binnen elke discipline taxeren!


Onze taxateur voldoet aan de volgende kwalificaties:
  • Als Register-Taxateur RT ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)
  • Gecertificeerd Recognised European Valuer (REV)
  • Aangesloten bij het Taxatie Management Instituut (TMI)

Taxaties worden uitgevoerd in overeenstemming met:

  • De Algemene gedrags- en beroepsregels NRVT
  • Het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT en, voor zover van toepassing, het Addendum Grootzakelijk Vastgoed NRVT
  • EVS Richtlijnen, de taxateur is op de hoogte van de inhoud van deze taxatierichtlijnen en handelt overeenkomstig deze richtlijnen
Taxeren van woningen. Voor een woningfinanciering dient er een gevalideerd taxatierapport te komen, via de instituten van het Nationaal Woning Waarde Instituut (NWWI) of de TaxateursUnie. De Waard Makelaars kan dit voor u verzorgen en voldoet aan alle eisen als gesteld binnen de validatie richtlijnen. Let wel op, wij mogen taxeren binnen een straal van 30 kilometer rondom Franeker. Dus of u nu woont in Harlingen, Leeuwarden, Bolsward of Sneek, De Waard Makelaars & Taxateurs is voor dé partij!

Taxeren van commercieel vastgoed. Er is op dit moment nog geen validatie instituut, maar er is wel al het Taxatie Management Instituut (TMI). Het TMI streeft naar de gewenste transparantie en uniformiteit bij het taxeren van commercieel vastgoed en onderwerpt taxaties aan een plausibiliteitsverklaring van een externe taxateur. Middels het Taxatie Management Systeem (TMS) en met gebruik van de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed (TCV) als inhoudelijke basis, worden commerciële vastgoed taxaties inzichtelijker, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar.

Taxeren agrarisch vastgoed. Wilt u uw melkveebedrijf of akkerbouwbedrijf laten taxeren? De Waard Makelaars en Taxateurs zijn bij uitstek deskundig en gecertificeerd op het gebied van agrarisch taxeren. Samen met u (en/of uw accountant) wordt de taxatiegrondslag bepaald, om zo tot de meest optimale taxatie te komen. De Taxatiegrondslag kan zijn: Vrije verkoop, executie verkoop, financiering, inbreng in een BV, erfbelasting, bedrijfsovername, staking, herwaardering etc.

Taxeren is dus altijd maatwerk! Niet alleen ter verkrijging of continuering van een (her)financiering, maar ook steeds vaker bij de afweging in welke fiscale box het bedrijfsmatig vastgoed dient te worden ingebracht. Hiertoe kan het voordelig zijn een minnelijke taxatie, tezamen met de Belastingdienst uit te voeren. De bevindingen worden dan geformaliseerd in de vorm van een vaststellingsovereenkomst in de zin van art 7: 900 BW. Een verzoek tot minnelijke waardering met de Belastingdienst kan men eenvoudig aanvragen via de website van de Belastingdienst. U kunt dan zelf de door u aangestelde taxateur invullen, ook hier kan De Waard Makelaars van onderscheidende betekenis voor u zijn.
 

Bel mij

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring